Nasz sprzęt - Twój sukces

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest PPHU „AGRO-PLUS” Michał Kulpanowski z siedzibą w: Bogate 68, 06-300 Przasnysz, tel. /29/752 77 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. PPHU „AGRO-PLUS” Michał Kulpanowski przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach:

  1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów i usług (art. 6 ust. 1 b RODO);

  2. realizacji obowiązków prawnych, ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 2 RODO), w tym m.in. wystawiania i przechowywania faktur, rozpatrywania reklamacji;

  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 f RODO), w tym m.in. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń , tworzenia analiz i raportów wewnętrznych, wsparcia obsługi, weryfikacji wiarygodności płatniczej;

  4. marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 f RODO).

   

 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2, Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy państwowe (Prokuratura, Policja, Prezes UOKiK, Prezes UODO, Naczelnicy Urzędów Skarbowych, itp.);

  2. podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora (pracownicy);

  3. inni administratorzy (firmy kurierskie, transportowe, Poczta Polska, banki i inne instytucje płatnicze, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, rachunkowe, podatkowe).

  4. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży towarów bądź usług oraz po jej zakończeniu przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, o ile prawo zezwala na takie przechowywanie, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat po zakończeniu umowy.

   

 4. W związku z przetwarzaniem przez PPHU „AGRO-PLUS” Michał Kulpanowski Pani/ Pana danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu:

  1. prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO);

  2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);

  3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);

  6. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

   

 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PPHU „AGRO-PLUS” Michał Kulpanowski Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 6. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy w zakresie sprzedaży towarów i/lub usług, podanie przez Panią/ Pana danych jest warunkiem zawarcia i realizacji tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy.

 7. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 8. PPHU „AGRO-PLUS” Michał Kulpanowski nie będzie przekazywać Pani/ Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

© PPHU Agro-Plus 2002-2016. Wszelkie prawa zastrzeżone