Nasz sprzęt - Twój sukces

Czysty pokos, ochrona darni

Koszenie maszynami Samasz odbywa się bez niszczenia darni. Pokos jest bardzo czysty, dlatego jego wartość energetyczna jest większa. To realna oszczędność ekonomiczna i czasowa - nakłady pracy są wykorzystane bardziej wydajnie, a uzyskana pasza wystarcza na dłużej.

  • 1

© PPHU Agro-Plus 2002-2016. Wszelkie prawa zastrzeżone