Nasz sprzęt - Twój sukces

Podstawą wysokiej jakości pasz jest staranny proces koszenia. Praktyka rolnicza wymaga jak najlepszego dostosowania do podłoża, ograniczenia strat wynikających z uszkodzenia darni i precyzyjnej pracy, niewymagającej czasochłonnej obsługi.

© PPHU Agro-Plus 2002-2016. Wszelkie prawa zastrzeżone