Nasz sprzęt - Twój sukces

Pneumatyczny siewnik mulszowy

Siewnik do siewu w mulcz TERRASEM łączy w sobie wszystkie kroki robocze, uprawę, ugniecenie wtórne i wysiew w jednej maszynie. Efektywna krótka brona talerzowa, niepowtarzalny wał oponowy Packera, jak również perfekcyjna szyna wysiewająca gwarantują optymalny efekt pracy.

Dane techniczne

  TERRASEM R3 ARTIS TERRASEM R3 ARTIS PLUS TERRASEM R4 ARTIS TERRASEM R4 ARTIS PLUS
Szerokość robocza 3 m 3 m 4 m 4 m
Szerokość transportowa 3 m 3 m 4 m 4 m
Wysokość transportowa 2,66 m 2,66 m 2,66 m 2,66 m
Zapotrzebowanie mocy 110 KM 110 KM 140 KM 140 KM
Liczba rzędów 24 szt 24 szt 32 szt 32 szt
Średnica rolek dociskowych 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm
Pojemność zbiornika na materiał siewny 3000 l 3000 l 3000 l 3000 l
Ilość oleju przekładni dmuchawy 25 l 25 l 25 l 25 l
Ilość opon packera 6 szt 6 szt 8 szt 8 szt
Napęd dozowania elektrycznie  elektrycznie  elektrycznie  elektrycznie 
 
  TERRASEM C4 ARTIS TERRASEM C4 ARTIS PLUS TERRASEM C6 ARTIS TERRASEM C6 ARTIS PLUS
Szerokość robocza 4 m 4 m 6 m 6 m
Szerokość transportowa 3 m 3 m 3 m 3 m
Wysokość transportowa 2,66 m 2,66 m 3 m 3 m
Zapotrzebowanie mocy 140 KM 140 KM 190 KM 190 KM
Liczba rzędów 32 szt 32 szt 48 szt 48 szt
Średnica rolek dociskowych 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm
Pojemność zbiornika na materiał siewny 3000 l 3000 l 3000 l 3000 l
Ilość oleju przekładni dmuchawy 25 l 25 l 25 l 25 l
Ilość opon packera 8 szt 8 szt 12 szt 12 szt
Napęd dozowania elektrycznie  elektrycznie  elektrycznie  elektrycznie 
 
  TERRASEM C8 ARTIS TERRASEM C8 ARTIS PLUS TERRASEM C9 ARTIS TERRASEM C9 ARTIS PLUS
Szerokość robocza 8 m 8 m 9 m 9 m
Szerokość transportowa 3 m 3 m 3 m 3 m
Wysokość transportowa 3,98 m 3,98 m 4,45 m 4,45 m
Zapotrzebowanie mocy 300 KM 300 KM 300 KM 300 KM
Liczba rzędów 64 szt 64 szt 72 szt 72 szt
Średnica rolek dociskowych 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm
Pojemność zbiornika na materiał siewny 4000 l 4000 l 4000 l 4000 l
Ilość oleju przekładni dmuchawy 32 l 32 l 32 l 32 l
Ilość opon packera 16 szt 16 szt 18 szt 18 szt
Napęd dozowania elektrycznie  elektrycznie  elektrycznie  elektrycznie 

Podwójne redlice talerzowe Dual-Disc

Wielkowymiarowe podwojne redlice talrzowe DUAL DISC przesuwają resztki pożniwne na bok, nie wciskając ich w glebę. W kombinacji z osadzonym na zewnatrz elementem wysiewu zostaje utworzony rownomienry, czysty rowek wysiewu.

Podwójne redlice talerzowe

 • Każda redlica talerzowa jest zawieszona na równoległobok i znakomicie kopiuje nierówności terenu .
 • Wszystkie redlice są prowadzone przez rolki dociskajace, co gwarantuje utrzymanie rownej głębokości wysiewu.
 • Regulacja głebokości jest centralna, regulacja nacisku redlic rownież centralna i hydrauliczna od 40 do 120 kg.
 • Niewymagajace konserwacji łożyskowanie organow wysiewajacych przez gumowe elementy powoduje, że konstruckja jest elestyczna i wykazuje pełną swobodę ruchu
 • Dzięki przesunięciu rzedow względem siebie możliwe jest uzyskanie mniejszego dostepu rzędow do 12,5 cm, w efekcie powstaje optymalne uporządkowanie przestrzenne.

Powoje redlice talerzowe są prowadzone przez szerokie rolki dociskajace

 • Rownomierne precyzjne rozłożenie nasiona na głębokości.
 • Centralna regulacja głębokości przez przekręcenie szyny wysiewającej z zamontowaną grzechotką

System dozowania

TERRASEM C3 do C9 są seryjne dopasowane do wspołpracy z ciągnikami z ISOBUS. Napęd dozowania jest zawsze elektryczny, pomiar drogi następuje przez czujnik radarowy lub przez sygnał z ciagnika.

W przypadku, gdy ciągnik nie jest wyposażony w ISOBUS, terminal obsługi jest oferowany dla dwoch systemow maszyn.

TERRASEM R3 do C6 jest oferowany z jednym systemem dozowania, modele C8 i C9 z dwoma.

 • W zależności od ilości wysiewu można szysbko i łatwo wymienić koła dozujące do wysiewu normalnego lub wysiewu nasion małych.
 • Wysiew zredukowany o połowę umożliwia dozowanie w optylmalnym zakresie obrotow.

TERRASEM Koła dozujące

 • Napęd dozowania jest sterowany elektrycznie, sterowany przez czujnik radarowy lub przez sygnał z ISOBUS z ciągnika.
 • Płynna regulacja ilosci wysiewu od 0,6 kg do 350 kg z ciągnika.
 • Automatyczny włącznik koł wysiewających z seryjnym dozowaniem wstępnym zapewniającym zasiew bez luk.
 • Prosta w obsłudze proba kręcona z  praktycznym workiem, pokrywa proby kręconej z czujnikiem.
 • Zasuwa umożliwiajaca oprożnienie zbiornika z resztek nasion.
Dmuchawa i głowica rozdzielacza

Wymiar i prędkość strumienia powietrza  chronią ziarno przed uszkodzeniem i chronią zaprawe na ziarnie. Precyzyjny system dozowania i duża głowa rodzielacza zapewniają  rownomierne rozłożenie ziarna. Gwarancja dobrego plonu i dobrego wyniku ekonomicznego.

 • Wielkowymiarowa dmuchawa jest napędzana hydraulicznie. Już przy średnim zakresie obrotow tworzy duży strumien powietrza – cicha praca.
 • Duży strumien powietrza wystarczająca napędza dozowanie rownież przy spadku obrotow, zapewniając jednocześnie dokładność wysiewu.
 • Modele R3 / R4 / C4 / C6 mają głowicę rozdzielacza z 24 / 32 / 48 wylotami,  C8 / C9 mają po dwie głowice każda z 32 / 35 wylotami. Nasiona są doprowadzane przez wysoką rurę wznoszącą rownomiernie strumieniem powietrza do głowica rozdzielacza. Duża średdnica głowica gwarantuje najlepsze rozdzielenie na pojedyncze rzędy wysiewu.
 • Ścieżki technologiczne są włączane elektrycznie przez silnik krokowy. Pokrywy magnetyczne rozdzielacza zamykają do 3 przewodow wysiewających na ślad. Nadmiar ziarna jest kierowany z powrotem do rury wznoszącej, następuje redukcja ilości wysiewu. Oszczędność ziarna do 6 %.
 • Na życzenie siewnik może być wyposażony w kontrolę przepływu ziarna z optycznym czujnikiem dla każdego rzędu. System uruchamia się, gdy zostanie przekroczona wielkość przepływu (ilośc nasion/sekunde). Na pulpicie obsługi pojawia się informacja, ktory rząd został zablokowany.
 • Do procesu składnia maszyny  w siewnikach TERRASEM C8 / C9 obydwie głowice rozdzielacza automatycznie i hydraulicznie się chowają.

Komfort obsługi

TERRASEM C6 i C8 są seryjnie przystosowane do ciągnikow z ISOBUS. Napęd dozowania jest elektryczny, a pomiar drogi następuje przez czujnik lub przez sygnał z ciągnika. 

Gdy ciągnik nie jest wyposażony w  ISOBUS,  terminal obsługi jest oferowany dla dwoch systemow obsługi.

ARTIS (kompatybilny z ISOBUS)
 • Maszyny bez hydraulicznego włacznika wyboru.
 • Uruchomienie funkcji następuje bezpośrednio przez mechanizm sterowania ciągnika.

Konieczne są:

Prosty mechnizm sterowania z powrotem (Kat. 4) lub Load Sensing do napędu dmuchawy

Trzy mechnizmy sterowania dwustronnego działania:

 • Funkcje na uwrociu: podnoszenie narzędzi i mechanizmu wysiewającego – znacznik śladu jest składany automatycznie
 • Głębokość uprawy: regulowana bezstopniowo, hydrauliczna regulacja głebokości roboczej brony talerzowej
 • Ręczny wybor przez 3-drożne zawory, skladanie, sterowanie zancznikiem śladu-Over-Drive, nacisk redlic 

ARTIS+ (kompatybilny z ISOBUS)

 • Maszyny z elektrohydraulicznym włącznikiem wyboru
 • Sterowanie wszystkimi funkcjami (z wyjątkiem napędu dmuchawy) przez mechanizm sterowania 

Konieczne jest:

 • Prosty mechanizm sterowania z powrotem lub Load Sensing dla napędu dmuchawy
 • Mechanizm sterowania dwustronnego działania do wszystkich funkcji

Pozostale wyposażenie Artis i Artis+

dozowanie wstępne, elektryczna proba kręcona, bezstopniowa regulacja ilości wysiewu, kontrola dmuchawy i wałka dozującego, pomiar stanu wypełnienia, kontrola przepływu nasion, biblioteka nasion.

© PPHU Agro-Plus 2002-2016. Wszelkie prawa zastrzeżone