Nasz sprzęt - Twój sukces

Siewniki do siewu mulszowego na duże powierzchnie

Siewnik do siewu w mulcz TERRASEM łączy w sobie wszystkie kroki robocze, uprawę, ugniecenie wtórne i wysiew w jednej maszynie. Efektywna krótka brona talerzowa, niepowtarzalny wał oponowy Packera, jak również perfekcyjna szyna wysiewająca gwarantują optymalny efekt pracy.

Dane techniczne

  TERRASEM R3 FERTILIZER
Szerokość robocza 3 m
Szerokość transportowa 3 m
Wysokość transportowa 2,8 m
Zapotrzebowanie mocy 135 KM
Rozstaw rzędów 12,5 cm
Liczba rzędów 24 szt
Średnica rolek dociskowych 380 cm
Ilość oleju przekładni dmuchawy 32 l
Ilość opon packera 6 szt
Ilość redlic nawozowych 12 szt
Odstęp rzędów redlice nawozowe 25 cm
Wielkość zbiornika kombi 4000 l
Podział zbiornika kombi 40:60 

Podsiew nawozów

Pöttinger uzupełnił swoją linię siewników do siewu w mulcz o kolejną nowość: TERRASEM fertilizer. Zastosowanie nawożenia umożliwia jednoczesny z wysiewem nasion z wysiewem mikro- i makroelemntów. W ten sposób zapewnione są optymalne warunki do wzrostu rośliny w młodocianej fazie rozwoju i wzrasta generatywna siła nasion.

Rozprowadzenie nawozu w siewnikach Pöttingers TERRASEM fertilizer następuje przez precyzyjne redlice Dual-Disc. Na uprawioną przez krótką bronę talerzową zintegrowaną w siewniku glebe zostaje wysiany w rzędach nawóz w przestrzeń miedzy każde dwa rzędy wysiewu. Głębokość odłożenia jest regulowana. Następnie gleba jest wtónie ugniatana przez wał oponowy Packera, po czym następuje wysiew ziarna. Redlica Dual-Dis precyzyjnie odkłada depozyt nawozu pod ziarnem, zapewniajac mu baze pod rozwój korzeni. W ten sposób nie tylko oszczędza się nawóz i zmniejsza straty, ale również tworzy warunki od szybkiego wzrostu masy korzeniowej i dalej do uzyskania optymalnego plonu.

Zalety nawożenia precyzyjnego

Kolejną zaletą jest ograniczenie przejazdów i przez to ochrona gleby. Jeden przejazd pozwala na szybki i efektywny wysiew zarówno ziarna jak i nawozu, w najbardzie korzystnej dla rośliny chwili. Pöttinger bilansuje wzrastajacy trend do nawożenia precyzyjnego: wzrastajaće ceny nawozów, nowe formy nawozów jak również przepisy regulujace ich stosowanie i nakłady na ochroną srodowiska naturalnego powodują, że precyzyjne zarządzanie nawożenem jak tez bilansowanie nawożenia stanie sie koniecznością w przyszłości.

Podwójne redlice talerzowe Dual-Disc

Wielkowymiarowe podwojne redlice talrzowe DUAL DISC przesuwają resztki pożniwne na bok, nie wciskając ich w glebę. W kombinacji z osadzonym na zewnatrz elementem wysiewu zostaje utworzony rownomienry, czysty rowek wysiewu.

Podwójne redlice talerzowe

 • Każda redlica talerzowa jest zawieszona na równoległobok i znakomicie kopiuje nierówności terenu .
 • Wszystkie redlice są prowadzone przez rolki dociskajace, co gwarantuje utrzymanie rownej głębokości wysiewu.
 • Regulacja głebokości jest centralna, regulacja nacisku redlic rownież centralna i hydrauliczna od 40 do 120 kg.
 • Niewymagajace konserwacji łożyskowanie organow wysiewajacych przez gumowe elementy powoduje, że konstruckja jest elestyczna i wykazuje pełną swobodę ruchu
 • Dzięki przesunięciu rzedow względem siebie możliwe jest uzyskanie mniejszego dostepu rzędow do 12,5 cm, w efekcie powstaje optymalne uporządkowanie przestrzenne.

Powoje redlice talerzowe są prowadzone przez szerokie rolki dociskajace

 • Rownomierne precyzjne rozłożenie nasiona na głębokości.
 • Centralna regulacja głębokości przez przekręcenie szyny wysiewającej z zamontowaną grzechotką

System dozowania

TERRASEM C3 do C9 są seryjne dopasowane do wspołpracy z ciągnikami z ISOBUS. Napęd dozowania jest zawsze elektryczny, pomiar drogi następuje przez czujnik radarowy lub przez sygnał z ciagnika.

W przypadku, gdy ciągnik nie jest wyposażony w ISOBUS, terminal obsługi jest oferowany dla dwoch systemow maszyn.

TERRASEM R3 do C6 jest oferowany z jednym systemem dozowania, modele C8 i C9 z dwoma.

 • W zależności od ilości wysiewu można szysbko i łatwo wymienić koła dozujące do wysiewu normalnego lub wysiewu nasion małych.
 • Wysiew zredukowany o połowę umożliwia dozowanie w optylmalnym zakresie obrotow.

TERRASEM Koła dozujące

 • Napęd dozowania jest sterowany elektrycznie, sterowany przez czujnik radarowy lub przez sygnał z ISOBUS z ciągnika.
 • Płynna regulacja ilosci wysiewu od 0,6 kg do 350 kg z ciągnika.
 • Automatyczny włącznik koł wysiewających z seryjnym dozowaniem wstępnym zapewniającym zasiew bez luk.
 • Prosta w obsłudze proba kręcona z  praktycznym workiem, pokrywa proby kręconej z czujnikiem.
 • Zasuwa umożliwiajaca oprożnienie zbiornika z resztek nasion.
Dmuchawa i głowica rozdzielacza

Wymiar i prędkość strumienia powietrza  chronią ziarno przed uszkodzeniem i chronią zaprawe na ziarnie. Precyzyjny system dozowania i duża głowa rodzielacza zapewniają  rownomierne rozłożenie ziarna. Gwarancja dobrego plonu i dobrego wyniku ekonomicznego.

 • Wielkowymiarowa dmuchawa jest napędzana hydraulicznie. Już przy średnim zakresie obrotow tworzy duży strumien powietrza – cicha praca.
 • Duży strumien powietrza wystarczająca napędza dozowanie rownież przy spadku obrotow, zapewniając jednocześnie dokładność wysiewu.
 • Modele R3 / R4 / C4 / C6 mają głowicę rozdzielacza z 24 / 32 / 48 wylotami,  C8 / C9 mają po dwie głowice każda z 32 / 35 wylotami. Nasiona są doprowadzane przez wysoką rurę wznoszącą rownomiernie strumieniem powietrza do głowica rozdzielacza. Duża średdnica głowica gwarantuje najlepsze rozdzielenie na pojedyncze rzędy wysiewu.
 • Ścieżki technologiczne są włączane elektrycznie przez silnik krokowy. Pokrywy magnetyczne rozdzielacza zamykają do 3 przewodow wysiewających na ślad. Nadmiar ziarna jest kierowany z powrotem do rury wznoszącej, następuje redukcja ilości wysiewu. Oszczędność ziarna do 6 %.
 • Na życzenie siewnik może być wyposażony w kontrolę przepływu ziarna z optycznym czujnikiem dla każdego rzędu. System uruchamia się, gdy zostanie przekroczona wielkość przepływu (ilośc nasion/sekunde). Na pulpicie obsługi pojawia się informacja, ktory rząd został zablokowany.
 • Do procesu składnia maszyny  w siewnikach TERRASEM C8 / C9 obydwie głowice rozdzielacza automatycznie i hydraulicznie się chowają.

Komfort obsługi

TERRASEM C6 i C8 są seryjnie przystosowane do ciągnikow z ISOBUS. Napęd dozowania jest elektryczny, a pomiar drogi następuje przez czujnik lub przez sygnał z ciągnika. 

Gdy ciągnik nie jest wyposażony w  ISOBUS,  terminal obsługi jest oferowany dla dwoch systemow obsługi.

ARTIS (kompatybilny z ISOBUS)
 • Maszyny bez hydraulicznego włacznika wyboru.
 • Uruchomienie funkcji następuje bezpośrednio przez mechanizm sterowania ciągnika.

Konieczne są:

Prosty mechnizm sterowania z powrotem (Kat. 4) lub Load Sensing do napędu dmuchawy

Trzy mechnizmy sterowania dwustronnego działania:

 • Funkcje na uwrociu: podnoszenie narzędzi i mechanizmu wysiewającego – znacznik śladu jest składany automatycznie
 • Głębokość uprawy: regulowana bezstopniowo, hydrauliczna regulacja głebokości roboczej brony talerzowej
 • Ręczny wybor przez 3-drożne zawory, skladanie, sterowanie zancznikiem śladu-Over-Drive, nacisk redlic 

ARTIS+ (kompatybilny z ISOBUS)

 • Maszyny z elektrohydraulicznym włącznikiem wyboru
 • Sterowanie wszystkimi funkcjami (z wyjątkiem napędu dmuchawy) przez mechanizm sterowania 

Konieczne jest:

 • Prosty mechanizm sterowania z powrotem lub Load Sensing dla napędu dmuchawy
 • Mechanizm sterowania dwustronnego działania do wszystkich funkcji

Pozostale wyposażenie Artis i Artis+

dozowanie wstępne, elektryczna proba kręcona, bezstopniowa regulacja ilości wysiewu, kontrola dmuchawy i wałka dozującego, pomiar stanu wypełnienia, kontrola przepływu nasion, biblioteka nasion.

© PPHU Agro-Plus 2002-2016. Wszelkie prawa zastrzeżone